ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

داغ
.net
250,00₺
.com
300,00₺
.com.tr
100,00₺
.org
250,00₺
فروش
.tv
250,00₺
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
300,00₺
1 سال
300,00₺
1 سال
300,00₺
1 سال
.net داغ
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
.org
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
.info
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
.name جدید
20,00₺
1 سال
20,00₺
1 سال
20,00₺
1 سال
.biz
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.in
20,00₺
1 سال
20,00₺
1 سال
20,00₺
1 سال
.eu
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.tv فروش
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
250,00₺
1 سال
.tel
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
.us
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
.com.tr
100,00₺
1 سال
100,00₺
1 سال
100,00₺
1 سال
.net.tr
35,00₺
1 سال
35,00₺
1 سال
35,00₺
1 سال
.org.tr
30,00₺
1 سال
30,00₺
1 سال
30,00₺
1 سال
.web.tr
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.info.tr
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.biz.tr
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.gen.tr
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.asia
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
.ru
150,00₺
1 سال
0,00₺
1 سال
0,00₺
1 سال
.kg
N/A
0,00₺
6 سال
0,00₺
6 سال
.com.kg
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
.org.kg
30,00₺
1 سال
30,00₺
1 سال
30,00₺
1 سال
.co
45,00₺
1 سال
45,00₺
1 سال
45,00₺
1 سال
.k12.tr
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
15,00₺
1 سال
.cn
23,00₺
1 سال
23,00₺
1 سال
23,00₺
1 سال
.edu.kg
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
25,00₺
1 سال
.com.ru
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
50,00₺
1 سال
.kz
150,00₺
1 سال
100,00₺
1 سال
100,00₺
1 سال
.az
850,00₺
1 سال
0,00₺
1 سال
0,00₺
1 سال
.shop
38,00₺
1 سال
38,00₺
1 سال
38,00₺
1 سال
.online جدید
200,00₺
1 سال
200,00₺
1 سال
200,00₺
1 سال
.ch
170,00₺
1 سال
170,00₺
1 سال
170,00₺
1 سال
.co.uk
200,00₺
1 سال
200,00₺
1 سال
200,00₺
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود