ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

Hot
.net
180.00TL
.com
180.00TL
.com.tr
50.00TL
.org
180.00TL
Sale
.tv
250.00TL
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
.net Hot
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
.org
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
.info
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
180.00TL
1 سال
.name New
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
.biz
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.in
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
.eu
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.tv Sale
250.00TL
1 سال
250.00TL
1 سال
250.00TL
1 سال
.tel
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
.us
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
.com.tr
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
.net.tr
35.00TL
1 سال
35.00TL
1 سال
35.00TL
1 سال
.org.tr
30.00TL
1 سال
30.00TL
1 سال
30.00TL
1 سال
.web.tr
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.info.tr
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.biz.tr
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.gen.tr
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.asia
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
.ru
150.00TL
1 سال
N/A
N/A
.kg
250.00TL
1 سال
N/A
150.00TL
1 سال
.com.kg
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
.org.kg
30.00TL
1 سال
30.00TL
1 سال
30.00TL
1 سال
.co
45.00TL
1 سال
45.00TL
1 سال
45.00TL
1 سال
.k12.tr
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
15.00TL
1 سال
.cn
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
.edu.kg
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
25.00TL
1 سال
.com.ru
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
50.00TL
1 سال
.kz
150.00TL
1 سال
100.00TL
1 سال
100.00TL
1 سال
.az
850.00TL
1 سال
N/A
N/A
.shop
38.00TL
1 سال
38.00TL
1 سال
38.00TL
1 سال
.online New
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
.ch
170.00TL
1 سال
170.00TL
1 سال
170.00TL
1 سال
.co.uk
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال
200.00TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains